Privacy

Je privacy staat natuurlijk voorop. Het gemaakte fotomateriaal mogen wij nooit of te nimmer openbaarmaken in welke vorm dan ook of aan anderen dan de opdrachtgever ter beschikking stellen of verkopen. Nadat het bestelde kunstwerk naar tevredenheid is afgeleverd worden alle gemaakte foto's/digitale bestanden vernietigd.  Tenzij je nadrukkelijk schriftelijk toestemming geeft voor gebruik door ons (waarbij nauwkeurig omschreven wordt voor welk doel het door jou ter beschikking gestelde materiaal eventueel gebruikt mag worden). Bij alle foto's die je op deze website ziet hebben de afgebeelde personen toestemming voor gebruik gegeven. 


Via deze website vergaren wij geen persoonlijke gegevens van bezoekers aan de site. Gegevens die wij van jou ontvangen via email, telefoon, of via bankoverschrijvingen bewaren wij uitsluitend voor zolang nodig voor een goed klantencontact. Wij zullen je nooit ongevraagd benaderen voor reclamedoeleinden en wij zullen jouw persoonlijke gegevens nooit aan derden ter beschikking stellen of verkopen op welke wijze dan ook.