Privacy

Uw privacy staat natuurlijk voorop. Het gemaakte fotomateriaal is na betaling uw volledige eigendom en mogen wij nooit of te nimmer openbaarmaken in welke vorm dan ook of aan anderen dan de opdrachtgever ter beschikking stellen of verkopen. Tenzij u daar nadrukkelijk schriftelijk toestemming voor geeft (waarbij nauwkeurig omschreven wordt voor welk doel het door u ter beschikking gestelde materiaal eventueel gebruikt mag worden). Bij alle foto's die u op deze website ziet hebben de afgebeelde personen toestemming voor gebruik gegeven.

Via deze website vergaren wij geen persoonlijke gegevens van bezoekers aan de site. Gegevens die wij van u ontvangen via email, telefoon, of via bankoverschrijvingen bewaren wij uitsluitend voor zolang nodig voor een goed klantencontact. Wij zullen u nooit ongevraagd benaderen voor reclamedoeleinden en wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit aan derden ter beschikking stellen of verkopen op welke wijze dan ook.