Privacy

Uw privacy staat natuurlijk voorop. Het gemaakte fotomateriaal mogen wij nooit of te nimmer openbaarmaken in welke vorm dan ook of aan anderen dan de opdrachtgever ter beschikking stellen of verkopen. Tenzij u daar nadrukkelijk schriftelijk toestemming voor geeft (waarbij nauwkeurig omschreven wordt voor welk doel het door u ter beschikking gestelde materiaal eventueel gebruikt mag worden).

Bij alle foto's die u op deze website ziet hebben de afgebeelde personen toestemming voor gebruik gegeven.