Project "En uit de Aarde verscheen de Mens vordert"

06-11-2015 11:36

Mijn nieuwste project "En uit de Aarde verscheen de Mens" vordert. Uit stof zijt gij geboren en tot stof zult gij wederkeren. Wij zijn allemaal gelijk. Voor dit project zoek ik nog verschillende modellen, o.a. moeder +kind. In dit geval niet naakt en geheel in goed overleg. Stuur een berichtje als je aan dit project mee wilt werken!